Bain-Marie Kanta za otpatke sa poklopcem

Kanta za otpatke Bain Marie je jedan od osnovnih elemenata svake savremene profesionalne kuhinje i ima veliku upotrebu u ugostiteljstvu.

Služi za prihvat otpadaka i uglavnom je pozicionirana ispod radne površine na kojoj se namenski nalazi rupa za kantu.


Bain-Marie Kanta za otpatke sa poklopcem
Kanta za otpatke je jedan od osnovnih elemenata svake savremene profesionalne kuhinje i ima veliku upotrebu u ugostiteljstvu. U sastavu sa poklopcem, ...
Kanta za otpatke je jedan od osnovnih elemenata svake savremene profesionalne kuhinje i ima veliku upotrebu u ugostiteljstvu. U sastavu sa poklopcem, ...